Co nás čeká v září

Pokračování celoročního projektu: „Morální hodnoty a oslavy pro předškolní vzdělávání“

A zároveň zahájíme celoroční hru „ Bublinky“

 • 13. 9. 2017 výborová schůzka KR
 • 22. 9. 2017 od 15:30 hod. na hřišti TJ – Tatran již tradiční „ Drakiáda“
 • 26. 9. v 16:00 hod. členská schůze s rodiči, třídní schůzky
 •  Po domluvě s hasiči nás čeká prohlídka hasičské zbrojnice
 • „ Mix her“ - svátek her, projektový den

V průběhu měsíce můžete děti hlásit do kroužků, které jsou určeny především nejstarším dětem

 • Hravá angličtina  - čtvrtek 12:45 - 13:45
  - určeno nejstarším dětem se správnou výslovnosti
 • Dramatický kroužek „Duha“ – úterý 12:45 – 13:45 hod.
  - určeno nejstarším dětem, které chtějí hrát divadlo a vystupovat na akcích MŠ
 • Keramický kroužek – středa 12:45 – 13:45hod.
  - určeno nejstarším dětem, které jsou kreativní a rády něco tvoří
  (vybíráme 200 Kč na materiál)
 • Malá Bejatka – pondělí 14:45 – 15:45 hod.
  - určeno pro děti které rády tancují a zpívají
 • Hry s řečí – logohrátky – pondělí 12:45 – 13:30hod.
  - určeno pro děti, které nemají správnou výslovnost