Mnozí vědí, že ZŠ gen. Heliodora Píky ve Štítině úzce spolupracuje s 53. plukem průzkumu a elektronického boje v Opavě. Málokdo je už informován o tom, že část vojáků spadajících pod tento útvar je v současné době na zahraniční misi v Afgánistánu. 

Děti z naší školy se proto rozhodly, že tyto vojáky alespoň na dálku podpoří a pokusí se jim svými obrázky vykouzlit úsměv na tváři a zpříjemnit chvíle, kdy jsou tisíce kilometrů vzdáleni od svých blízkých.

Poté, co byly obrázky na libovolné téma nakresleny, byl ke každému z nich přímo samotným dítětem připsán vzkaz, v nichž se objevovaly slova obdivu a povzbuzení. Následně putovaly do krabice, na poštu a poté do 5 400 km vzdáleného Bagramu. 

Vojáci byli touto zásilkou velmi mile překvapeni, vyzdobili si jimi celou budovu a dětem na dálku poděkovali.