Dne 15. 6. se uskutečnil v prostorách TJ Tatran Štítina 4. ročník charitativní akce Sportem pro děti v součinnosti s 53. plukem průzkumu a elektronického boje gen. Heliodora Píky a 532. praporu EB v Opavě. Akce byla zaměřena na podporu Domu pro ženy a matky v Opavě. Charitativní sbírka bude využita k zakoupení hracích prvků na zahradu pro děti. Vybrané finanční prostředky se skládaly z dobrovolné sbírky, příspěvků jednotlivých družstev branného závodu a z tržby za občerstvení, které se na akci prodávalo a bylo poskytnuto sponzory. Konečný výtěžek činí 25 865 Kč. 

Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným za podporu.