V úterý 9. 5. odpadá kroužek Mladý zdravotník. Eva Klubalová