3. 5. se uskuteční Den Země a Den zdraví. Třídy budou procházet různými stanovišti - Emisaři, První pomoc, Mladí hasiči, Logika, Cvičení. Na každém stanovišti si vyzkouší spoustu zajímavých činností.

Emisaři ze Slezského gymnázia nám mimo jiné pomohou získat svou DNA, tu si každý odnese ve skleničce domů. Skleničky si prosím doneste svoje.

Stanoviště První pomoci povedou budoucí sestřičky ze Střední zdravotnické školy v Opavě.

Mladí hasiči si také budou moci prohlédnout zásahový vůz.

V tělocvičně si zacvičíme, žáci 5. B si připravili logické úlohy a hádanky.

Všichni budeme tvořit Strom života naší školy. Žáci si obkreslí a vystřihnou svou dlaň, ty pak budou tvořit lístky Stromu.

Součástí Dne bude i procházka s anketou.

S sebou si vezměte sportovní oblečení a skleničku na DNA.

Nižší stupeň mimo 5. třídy bude končit podle rozvrhu. 5. - 8. třída končí po 6. vyučovací hodině, 9. třída dle rozvrhu.

Hezký den

Eva Klubalová