Dne 17. 05. proběhne fotografování tříd. Jedna fotografie stojí 25 Kč.