Hlasujte na YouTube pro družstvo žáků z 9. třídy v chemické soutěži ChemQuest 2017, kterou pořádá Vysoká škola chemicko technologická v Praze. Naši žáci vytvořili video s pokusem termického rozkladu plastů, které najdete zde. Tam také můžete hlasovat. Děkujeme!