Žáci Základní školy gen. H. Píky ve Štítině se stali od září 2015 součástí projektu Emise. Tento projekt zaměřený na ochranu ovzduší založili žáci Slezského gymnázia v Opavě.

Cílem projektu je informovat nejen žáky, ale i občany o vlivu špatného spalování na zdraví člověka. Projekt Emise zaštiťuje osobně ministr životního prostředí Richard Brabec. V lednu 2016 projekt získal rovněž záštitu Ministerstva školství ČR. Projekt Emise se realizuje v Moravskoslezském, Ústeckém, Zlínskem a Olomouckém kraji (dnes je do projektu zapojeno 33 subjektů ZŠ, SŠ a VŠ).

Žáci Slezského gymnázia ve spolupráci s žáky ZŠ spolu se svou učitelkou Mgr. Evou Klubalovou připravili prezentaci pro občany s chemickými pokusy pod vedením Mgr. Alexandry Hoňkové, která zaštiťuje oblast chemie v projektu Emise na Slezském gymnáziu a zároveň je zastupitelkou obce. Manažerka projektu Mgr. Kamila Tkáčová vysoce hodnotí přístup obce a vyzývá ostatní obce k zapojení. (http://emise.slezgymopava.cz/web/).

Žáci základní školy také informovali zastupitelstvo obce o projektu, prezentovali projekt mezi své spolužáky a aktivně se účastnili akcí pořádaných Slezským gymnáziem v Opavě (pravidelná školení v oblasti chemie, fyziky, exkurzí, např. Centrum nanotechnologií VŠB – TU, Recetox MU v Brně, Akademie věd ČR, konference Envoforum atd…).

Od října roku 2016 do současné doby probíhají pochůzky emisařů, při nichž žáci spolu se studenty Slezského gymnázia informují občany Štítiny o svém projektu a možnostech získání kotlíkových dotací a předávají občanům brožury s informacemi o správném spalování.

Štítina se tak stala první obcí, která se zapojila do projektu Emise.

 

Mgr. Alexandra Hoňková

garantka projektu Emise za biologii a chemii