Dnes 30. 1. z důvodu mé návštěvy lékaře odpadá hudební kroužek.

Ondřej Pika