2.12.2016 proběhlo školní kolo Olympiády v ČJ a zúčastnilo se ho 14 žáků 8. a 9. třídy. Zadání některých úkolů bylo letos pro žáky dosti náročné, a tak často zůstaly bez řešení. Obě části – mluvnickou a slohovou – zvládli nejlépe tito žáci:

1. místo – Jan Vildomec z 9. třídy (15 bodů)

2. místo – Monika Palzerová, Karolína Lacková, obě z 9. třídy, Gabriela Mlčková z 8. třídy (14 bodů)

3. místo – David Kokoř z 9. třídy a Martin Radek z 8. třídy (12 bodů)

Do okresního kola, které proběhne na začátku února, postupuje Jan Vidomec. Přejeme hodně štěstí!