Dne 19. prosince 2016 odpadne Keramický kroužek z důvodu pořádání sportovní soutěže Vánoční laťka.

Děkuji za pochopení. K. Grussmannová