V úterý 29. 11. 2016 proběhlo v odpoledních hodinách v sále školy školní kolo pěvecké soutěže Štítinský slavíček. Tohoto školního kola se celkem v pěti kategoriích zúčastnilo celkem 70 žáků naší základní a mateřské školy. Výkony všech byly výborné a porota měla nelehký úkol z každé kategorie vybrat tři nejlepší zpěváky. Proto se také udělovaly ceny poroty. A jak celé pěvecké klání vlastně dopadlo?

První kategorie (MŠ + 1. třída):

 1. Barbora Střížová
 2. Eliška Halšková
 3. Miroslav Mik

Druhá kategorie (2. třída + 3. třída):

 1. Nela Benová
 2. František Myška
 3. Klára Halšková

      Cena poroty: Věra Samolejová, Mariana Zíková

Třetí kategorie (4. třída + 5. třída):

 1. Jindřich Šimeček
 2. Eliška Johančíková
 3. Alice Fojtíková

      Cena poroty: Jonáš Grussmann, Valerie Hoňková

Čtvrtá kategorie (6. třída + 7. třída):

 1. Kateřina Ignácová
 2. Adéla Klubalová
 3. Eliška Kubánková

      Cena poroty: Klára Kinnertová, Andrea Závišková

Pátá kategorie (8. třída + 9. třída):

 1. Karolína Lacková
 2. Kateřina Kudelová
 3. Diana Kubánková

Výhercům blahopřejeme!