Dne 1. prosince 2016 ve čtvrtek se T. Hulva, V. Grussmann, D. Gavlík, O. Malohlava zúčastní soutěže na Střední průmyslové škole stavební v Opavě.

Sejdeme se před školou v 7:45, pak odchod na vlak, odjezd 8:06. Vezměte si peníze na jízdné. (Cestovné bude všem soutěžícím následně proplaceno z fondu SRPŠ.)

Prezence k soutěži proběhne od 8:30 do 9:00 v tělocvičně, kde bude i zahájení dne.

Každý tým bude mít připraveny pomůcky. Doporučuje se, ať si min. jeden žák, který bude „hlavní lepič“, vezme ochranné rukavice. Účastníci soutěže „Bridge Builder Game“ budou v 11:25 odcházet na oběd.

Předpokládá se, že ve 13 hodin začne vyhlašování a akce skončí ve 13:30.

Z Opavy pojedeme vlakem 14:08 (14:42). Pak půjdeme ke škole. Pokud bude chtít Vaše dítě zůstat v Opavě, nebo odejde přímo z nádraží, je třeba písemného souhlasu rodičů.

 K. Grussmannová