V úterý 1. 11. odpadá kroužek Mladý zdravotník z důvodu konání třídních schůzek. Další setkání budou posunuta o 20 minut dříve, budeme tedy začínat ve 14:10 a končit 14:55. Zdraví Eva Klubalová