V úterý 1. 11. odpadá sportovní kroužek, z důvodu konání schůze SRPŠ.