Dne 24. 10. odpadá keramický kroužek Mgr. Kateřiny Grussmannové.