Vážení rodiče,

na základě informací, které jsme obdrželi z Obecního úřadu ve Štítině, Vám tímto oznamujeme, že plánovaná oprava pozemní komunikace před naší školou včetně obrubníků proběhne v kalendářním roce 2017.