Ekotým naší školy se rozhodl uspořádat podzimní sběr starého papíru. Ke škole bude přistaven kontejner, do kterého se budeme snažit sesbírat co nejvíce papíru včetně kartonu. Pomůžete nám a také životnímu prostředí?

Kontejner bude u školy od pondělí 17. 10. do úterý 18. 10. Papír můžete přinést nebo přivézt v tyto dny od 7:30 do 16:00.

Výtěžek bude použit pro ekologické aktivity na škole. 

Za ekotým Eva Klubalová