Podle sdělení praktické dětské lékařky Vás chceme informovat, že se ve škole vyskytla spála.