26. září 2016, 15. výročí Evropského dne jazyků

V rámci projektu Podpora čtenářské a jazykové gramotnosti na ZŠ si žáci naší školy připomenou Evropský den jazyků (EDJ), který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně 26. září již od roku 2001. EDJ je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě, který nabádá mladé i starší k učení se jazykům. 

Hlavní cíle Dne jazyků:

- zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění,                        

- propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy,

- povzbudit celoživotní vzdělávání ve škole i mimo ni.

Den jazyků propaguje jazykovou toleranci a vzájemnou úctu, obdivuje krásu všech evropských jazyků a zároveň podává vstřícnou ruku novým kulturám a jazykům.

Na naší škole se vyučují tři cizí jazyky, od 3. třídy se žáci učí angličtinu a v 7. třídě si zvolí další cizí jazyk, a to buď němčinu nebo ruštinu.