KROUŽEK „KERAMIKA“

-kroužek bude zaměřen na práci s keramickou hlínou

Budeme se scházet v pondělí v 13:15 – 14:00.

Děti si budu vyzvedávat v družině, příchozí (nedružinoví) budou čekat před družinou. Půjdeme společně do dílen.

Po skončení práce půjdou děti domů nebo do družiny.

Budu vybírat 250 Kč na potřeby, glazuru a hlínu. Děti se převléknou do pracovního oděvu. Přinesou si plátno o rozměru 40cm x 40 cm, podepsanou větší krabici na hotové výrobky a 5 ks novin.

Z důvodu většího zájmu jsem děti rozdělila do dvou skupin:

1. září – prosinec  (Končíme výstavkou na vánočních trzích.)

TŘÍDA 2. A, 2. B

JAKUB KOSTŘICA, JAN BALCAR, DOMINIK TĚŽKÝ, ALEŠ BAUER, KARMEN SLANÁ, NATÁLIE PROKŠOVÁ, KRYŠTOF GRUSSMANN, TOMÁŠ ŘÍČNÝ, HELENA MACÁŠKOVÁ, KAREL HLAVICA, LUKÁŠ DOMINIK

2. leden – červen (Končíme červnovou výstavkou v prostorách školy.)

TŘÍDA 4. A, 4. B

MICHAELA BUCHLOVÁ, TEREZA HARASIMOVÁ, NIKOL HONOVÁ, HYNEK MARTÍNEK, MARKÉTA PLACHKÁ, ALICE FOJTÍKOVÁ, JONÁŠ GRUSSMANN, KATEŘINA RADKOVÁ