V pondělí 12. 9. zahajuje svou činnost dramatický kroužek - pouze pro 3. třídu (ve 3. třídě). V úterý 13. 9. začneme prozpěvovat v pěveckém kroužku, kam se mohou přihlásit děti 1. - 5. tříd  (ve 3. třídě) a ve středu se rozjede také počítačový kroužek pro žáky 3. a 4. tříd (v počítačové učebně). Všechny kroužky probíhají shodně vždy 6. vyučovací hodinu. Těším se na vás. Zuzana Řimáková