01. 09.

Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy nebo na dvoře tělocvičny (v případě nepříznivého počasí v sále školy) v 08:00. Podle pokynů jednotlivých třídních učitelů půjdou žáci buď na chvíli do tříd, nebo rovnou domů.

02. 09.

Výuka začíná v 08:00. Náplní tohoto dne budou různé třídnické práce - poučení o školním řádu, rozdávání učebnic, volba třídní samosprávy atd. Žáci budou postupně od nejnižších po nejvyšší ročníky odváděni do jídelny, popř. do šaten, a to v průběhu 4. - 6. vyučovací hodiny.

Od pondělí 05. 09. již proběhne výuka dle rozvrhu hodin.

Školní družina bude plně fungovat od 01. 09. včetně ranní družiny.